خدمات علمی درسی

ویژه اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان

انواع مخاطب

سبد برنامه‌ای پیشنهادی

اعضاء انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

متوسطه اول

سال هفتم

1- برگزاری جشنواره علم برای همه

2- برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی (4 مرحله)

3- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2مرحله

سال هشتم

1- برگزاری شبیه ساز آزمون بین المللی تیمز (2 مرحله)

2- برگزاری جشنواره علم برای همه

3- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2 مرحله

سال نهم

1- برگزاری جشنواره علم برای همه

2- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2 مرحله

متوسطه دوم

سال دهم

1- تهیه و بارگذاری بسته نمونه سوالات پایان ترم چند سال اخیر

2- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2 مرحله

سال یازدهم

1- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2 مرحله

سال دوازدهم

1- برگزاری مسابقه علمی (همراه با جایزه) 2مرحله

رده‌های تشکیلاتی

متوسطه اول

مسئول گروه

1- ارائه سامانه مدال

2- تهیه و بارگذاری بسته نمونه سوالات پایان ترم چند سال اخیر

متوسطه دوم

هیئت مرکزی

1- ارائه سامانه مدال

2- طراحی و برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی برخط(آنلاین) 4 مرحله

مسئول انجمن

-

قرارگاه شهری

1-برگزاری آزمون متمرکز پیشرفت تحصیلی )2 مرحله)

قرارگاه استانی

1-مشاوره تحصیلی در قالب اپلیکیشن

قرارگاه ملی

1-ارائه بسته کتب کمک آموزشی 2-

2- مشاوره تحصیلی تلفنی

3- مشاوره گروهی در نشستهای قرارگاه

4- برگزاری سخنرانی در خصوص مسایل تحصیلی در نشستهای قرارگاه

5- حمایت مالی از دانش آموزان کم توان اقتصادی جهت خرید کتاب و شرکت در آزمون

دو عضو شورای مرکزی

1-ارائه بسته کتب کمک آموزشی

2-ارائه مشاوره تلفنی

3-ارائه مشاوره حضوری

4-ارائه مشاوره تخصصی

شبکه پشتیبان

کادر

1- ارائه مشاوره تحصیلی به فرزندان کادر

2- ارائه بسته های آزمونی در همه مقاطع تحصیلی بر اساس برنامه و سرفصل های مصوب مؤسسه

3- امکان استفاده از سامانه مدال

4- امکان استفاده فرزندان کادر از مشاوره تخصصی توسط دبیران مجرب

مربیان

1- برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی تحصیلی ویژه مربیان

2- برگزاری کارگاه آموزشی پشتیبانی و هدایت تحصیلی ویژه مربیان

3- حمایت از برگزاری تورهای علمی و دیدار با مفاخر و شخصیت های علمی ویژه مربیان

سرگروه‌ها

-

خانواده

اولیای دانش‌آموزان

1- ارائه بسته علمی-آموزشی در قالب CD

2- ارائه بسته علمی- آموزشی ویژه اولیاء در قالب بروشور

3- برگزاری جشنواره علم برای همه

4- برگزاری 10 همایش مشاوره و هدایت تحصیلی ویژه اولیاء در 10 استان کشور